Det vart ny verdsrekord i kledde vikingar

Det var ikkje så reint lite spenning om ein makta å setja ny verdsrekord i kledde vikingar
på Straume i dag. Den førebelse oppteljinga viser at 265 personar hadde kledd seg i vikingdrakt i området like sør for Sartorparken.

Det var stor oppslutnad om verdsrekordforsøket.

Kultursjefen må tatovera seg

Kultursjef Lennar Fjell hadde kanskje nokre blanda kjensler etter at teljinga var fullført. Han har nemleg lova å tatovera seg dersom det vart sett ny verdsrekord og dermed omtale i Guinness rekordbok på minst 250 utkledde vikingar. No kjem han ikkje unna å halda lovnaden sin.

Litt dramatisering vart det også tid til. Ein kar vart teken på fersk gjerning for å ha stole eit saueskinn. Spørsmålet var om han måtte lata livet for dette. Det enda med at nåde gjekk for rett og tjuven slapp og lata livet etter at «folket» fekk gje den endelege domen.

– Det vert kanskje ei tatovering i hårfestet med ei bumerke. Eg må seia at dette resultatet er over all forventing. I det heile har det vore ein ufatteleg stor støtte frå dei dei frivillige i arbeidet med Sykkel-VM. Det same gjeld dei i administrasjonen som har delteke i A-team, og framfor alt takkar eg alle som møtte opp som publikum og deltok på forskjellig vis, seier ein takknemleg kultursjef som har hadde det lokale administrative leiaransvaret for Sykkel-VM.

Tjuven slapp å lata livet for ugjeringa si.

Ordføraren takkar alle som stilte opp

– Tusen takk til fjellsokningane som stilte opp og laga disse to dagane til den folkefesten vi ønskte det skulle vera, og tusen takk til alle frivillige som har gjort dette mogleg, seier Marianne Sandahl Bjorøy.

Ho takkar alle dei som sette opp gjerde, plukka boss, klippa gras, pynta med ballongar, syklar og blomar og heiste flagget.

– Vi har klart oppdraget saman og vist verda korleis ein skikkelig folkefest skal vera. Vel blåst alle saman! seier ordføraren.

Fellesgudsteneste

På Straume var det også fellesgudsteneste i regi av Den norske kyrkja i Fjell,Tremorkirken, IMF Straume, Pinsemenigheten Saron, Kristent fellesskap Sotra. Sjå fotogalleri nedanfor.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Monica Hovland og Halvor Skurtveit

Fotogalleri

Her er fleire bilete frå verdsrekordførsøket og vikingsmarknaden

Fotogalleri fellesgudsteneste