Følg trafikksituasjonen dag for dag i Sykkel-VM

nettsida til Sykkel-VM finn du informasjon om trafikksituasjonen dag for dag.

Det er no lagt ut nytt kart som gjev deg god informasjon med detaljar om stengde vegar og anna relevant informasjon.

På kartet er ulike sonar merka av. Blå sone viser kva området som er avstengt heile døgeret, medan raud son viser kva område/vegar som er stengde når løypetraseen er stengt. Oransje sone vert også vesentleg påverka, og her vert trafikantane rådd frå å bruka bil. Heller ikkje i gul sone (påverka når løypetraséen er stengt) vert det tilrådd å bruka bil.

Les detaljar her.