Heile Øygarden syklar!

Oppfordringa frå før Sykkel-VM gjeld fortsatt, proklamerer desse tre spreke damene som utfordrar tilsette til å sykla til oppdrag kring i kommunen. Lat bilen stå og tenk at all aktivitet er nyttig for helsa!

Frå v. Bente Guntveit, Martha Landro og Christel Møvik-Olsen

Den kreative initiativtakaren, rådgjevar Martha Landro, fekk med seg kulturleiar Christel Møvik –  Olsen og folkehelsekoodinator Bente Guntveit på ideen.

Den raude sykkelen er ein god, gammaldags og hyggelig damesykkel medan den svarte sykkelen er el-sykkel som gjev god drahjelp til den som treng det.Martha Landro

Folkehelsa er i fokus når arven etter Sykkel-VM skal vidareførast. Så no er det berre for tilsette å booka sykkelen via Outlook – kalenderen og henta nøklar og syklar i Servicetorget på rådhuset på Rong.

Martha Landro