Lokale Sykkel-VM-songar

I dag (23. mars) er det nøyaktig seks månader til det første rittet i Sykkel-VM i regionen vår. Lokalt er det produsert fleire lokale Sykkel-VM-songar.

350 barn er med i musikkvideoen. Klikk på biletet for å sjå videoen.

Den første lokale Sykkel-VM-songen vi presenterer er Helge Andreas Pareli Notland som saman med koristar frå Fjell kulturskulekor har laga songen «Let´s go for a ride». Som artist går han under namnet Andreas Pareli.

– Eg ønskjer at musikk og kultur skal vera til inspirasjon for barn og unge. Om lag 350 elevar frå fem skular har delteke i innspelinga. I musikkvideoen er det opptak frå Turøyvarden, Turøy bru, Fjell festning, Konglo på Sartor Storsenter og bølgekraftverket i Øygarden, seier Andreas Pareli.

Det er laga ein musikkvideo der elevar frå Landro, Misje, Brattholmen, Tellnes og Ulveset deltek.

– Songen handlar om sykling, leik og glede, men på eit djupare plan handlar han faktisk om livsreiser, om at alle er unike og at vi må læra å leva saman på ein fredelig og god måte dersom vi skal møta framtida på ein god måte. Eg opplever det slik at musikk er eit «verdspråk» som kommuniserer bodskapen på ein god måte, seier Pareli.

– Burde ikkje songen vore skriven på norsk?

– Denne songen har ein engelsk tekst ettersom Sykkel-VM er eit internasjonalt meisterskap. Dermed kan songen nå vidt. 90 prosent av dei som har lytta på songen kjem frå utlandet, seier Pareli. Songen er lagt ut på Spotify og Youtube. Her kan du lesa teksten til songen.

Her kan du lytta til songen:


Om kort tid vert det presentasjon av lokale Sykkel-VM-songar av Martin Engelsen og Geir Barsnes saman med elevar.

Her kan du sjå musikkvideo av «Let´s go for a ride«.


Bilete frå musikkvideoen, Turøybrua


Turøyvarden

Tekst: Vigleik Brekke