Om

Sykkel i Vest er ei felles nettside for region vest (Fjell, Sund og Øygarden) som skal stimulera til bruk av sykkel. Det første året vil sida vera prega av Sykkel-VM/Bergen 2017. Den 23. og 24. september vert det SYKKELFEST I VEST.

Sykkel i Vest

Med denne sida ønskjer vi å stimulera til auka bruk av sykkel i regionen. Det er eit mål at det skal vera trygt å sykla. Vidare ønskjer vi at fleire skal sykla og at det vert lagt til rette for at det er attraktivt å sykla i regionen vår både for innbyggjarane og turistar. Sykling er også eit viktig folkehelsetiltak. Døme på tiltak og kampanjar er Alle barn syklar og Del veien (Statens vegvesen)

Fram til september vil denne sida vera prega av at Sykkel-VM 2017 skal arrangerast i bergensregionen. Øygarden og Fjell kommunar har løyvd pengar til Bergen 2017, og i tillegg satt av midlar til lokale tiltak.

Kommunane ønskjer at dette arrangementet skal verta ein folkefest der regionen verkeleg vert sett på kartet. Dei to dagane det er ritt gjennom Øygarden og Fjell vil krevja lokal innsats. Det skal utarbeidast ein trafikkavviklingsplan som sikrar at både trafikkflyt og tryggleik for alle innbyggjarane i regionen.

Bergen 2017

Bergen 2017 er organisasjonen som er ansvarleg for planlegging og gjennomføring av UCI Road World Championships Bergen, Norway 2017 (Sykkel-VM 2017). Norges Cykleforbund (NCF) vert dermed vertskap for eitt av dei største idrettsarrangementa i verda. Sykkel-VM går føre seg i tida 16. til 24. september 2017. Bergen 2017 er vertskapsby for sykkel-VM. Hordaland fylkeskommune og Øygarden, Fjell og Askøy kommunar er medarrangør av Sykkel-VM og legg mykje ressursar både i tida fram til meisterskapen og under sjølve arrangementet. Les heile programmet her.

Sykkel-VM i vest

To av ritta startar i Øygarden og går via Fjell til målgang i Bergen. Med Sykkel i Vest vil vi lyfta opp heile region vest (Fjell, Sund og Øygarden) og både visa oss fram som ein vekstregion som fremjar sykling i alle aldersklassar.   To ritt startar på Askøy (16. – 17.09.).

Den 23. og 24. september er det altså klart for to festdagar i regionen der verdas beste syklistar stiller til start på Rong i Øygarden.

 • Laurdag 23. september kl. 09.30: Fellesstart menn junior. Distanse: 135,5 km.
  Rittet startar på Rong i Øygarden og følgjer riksvegen sørover gjennom Fjell før det heile vert runda av med åtte rundar i Bergen sentrum. Målgang vert på Festplassen. Les meir.
 • Sundag 24. september kl. 10.05: Fellesstart menn elite. Distanse: 276,5 km.
  Også dette rittet startar på Rong i Øygarden og går via Fjell til målgang på Festplassen i Bergen. I Bergen sentrum vert det åtte rundar før vinnaren kan kårast seint sundag ettermiddag. Les meir.

Organisering

Sykkel-VM i Øygarden

Politisk styringsgruppe – Formannskapet i Øygarden

 • Ordførar Børge Haugetun (TVØ)
 • Varaordførar Atle Dåvøy (Krf)
 • Silvia Haugland (TVØ)
 • Espen Harkestad (Ap)
 • Inger Marie Toft (H)

Kommunal arrangementskomitè

Arrangementskomitè for fansone Rong Senter

Arrangementskomitè for kulturfest – Kystmuseet

Ordførar Børge Haugetun og rådmann Siri Fahlvik Pettersen er medlem i hovudkomiteen for sykkel-VM. Elles er det ei fleire utval/grupper som arbeider med Sykkel-VM som informasjon, beredskap, samferdsle og andre kommunale tenester.

Sykkel-VM i Fjell

Politisk styringsgruppe

 • Varaordførar Tom Georg Indrevik (Høgre), leiar.
 • Odd Bjarne Skogestad (KrF)
 • Olav Kobbeltveit (Venstre)
 • Hilde Elisabeth Lohmann Sandal (Ap)
 • Henriette Nordtveit (Høgre)

Kommunal arrangementskomité

Arrangementskomité for fansone Ågotnes

Arrangementskomité for fansone Kolltveit

Arrangementskomité for fansone Straume – Sotra Kystby

Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy og rådmann Steinar Nesse er medlem i hovudkomiteen for sykkel-VM. Elles har A-teamet arbeidsmøter annakvar mandag, med fleire arbeidsgrupper for informasjon, beredskap, samferdsle m.m.