Oppdatert trafikkinformasjon – Sykkel-VM i Øygarden

Laurdag 23. og søndag 24. september går ritta frå Rong.  Det vil vera store avgrensingar på tilkomsten til området rundt rådhus, sjukeheim, ungdomsskule og Rong senter medan sykkeltraseen er stengt.

Trafikkavvikling i Øygarden 23. og 24. september
Laurdag 23. september:
Rittet startar kl. 09.30 frå Rong. Traseen Rong- Sotrabrua er stengt kl.08.45 til kl.11.30.

Søndag 24. september: 
Rittet startar kl. 10.05 frå Rong. Traseen Rong- Sotrabrua er stengt kl. 09.15 til kl.12.30.

Bruk gratis shuttlebuss til Rong og heiasonane mellom kl. 07.00 / 07.30  – 16.00
• Knappen – Rong tur/ retur – Første buss går kl. 07.00
• Tjeldstø – Rong tur/retur – Første buss går kl. 07.00
• Kollsnes næringspark – Rong tur/retur ( her er det ca 1000 parkeringsplassar) Startar ca kl. 07.30

OBS!

  • Vi har ein minibuss som er spesielt tilrettelagt for rørslehemma og rullestolar – det kan evt. verta noko ventetid.
  • Bussar som ikkje er turbussar, kan ta barnevogner og rullestolar i tillegg
  • Nokre av bussane er ekspressbussar.

Parkering:
• Laurdag og søndag frå kl. 07.00: Handicapparkering på Kulturhuset – Rong: Ved framvising av godkjent parkeringskort for funksjonshemma
• Laurdag: frå kl. 11.30: Grusbanen ved Blom bensinstasjon
• Søndag: frå kl. 12.30: Grusbanen ved Blom bensinstasjon

Bubilparkering:
Gratis bubilparkering på Rongesundskaien og i Kollsnes Næringspark
Tømmestasjon for bubilar i Oen på parkeringsplassen for Kystmuseet i Øygarden

Fleire stengte vegar inn mot Bergen i tida 08.30 – 19.00 – 21. – 24. september
Fram til Sykkel-VM er avslutta søndag 24. september vil det fortsatt vera stengte vegar og gater. Dette kan variera frå dag til dag. Hald deg oppdatert på informasjonssidene.
Eit godt alternativ er å parkera på Sartor senter og reisa kollektivt inn og ut av Bergen. Det  går shuttlebuss frå Straume til Bergen busstasjon kvart 20. minutt. Eit anna alternativ er å reisa før og etter stenging.

Opningstider butikkar, boder og bibliotek på Rong:
Laurdag 23.09:
• Boder: kl. 08.00 – 15.00 / kl. 18.00 – 22.30
• Butikkane: kl. 08.00 – 17.00 – Matbutikk til kl. 20.00
• Biblioteket: kl. 11.00 – 15.00

Søndag 24.09:
• Boder: kl. 08.00 – 16.00
• Butikkar: kl. 08.00 – 17.00
• Bibliotek: kl. 11.00 – 15.00

Meir informasjon finn ein på:
Trafikkavvikling: sykkelivest.no
Sida til Bergen2017: https://bergen2017.no/trafikkavvikling/
Busstransport: https://www.skyss.no/Rutetider-og-kart1/sykkel-vm/