Sjukeheimsbebuarar syklar til VM

Sykkel-VM og teknologiselskapet Motitech har inngått eit samarbeid der dei eldre får høve til å sykla til VM.

Prosjektet «Sykkel-VM for eldre» vert ein del av folkehelsekampanjen «Sykle til VM» som startar opp i midten av april.

– Motitech gjer allereie eit fantastisk arbeid på institusjonar og dagsenter i heile Norden for å motivera eldre til å verta meir fysisk aktive. Dette samsvarar fullt ut med det vi ønskjer med folkehelsekampanjen, «Sykle til VM», seier sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen til nettsida til Bergen 2017.

Jeppe Hylderaas er en av de ivrige syklistene på Åstveit sykehjem. Her sammen med styrer Rolf Breistein.

 Les meir her.