Strålande nøgde elevar på Toftøy skule

Siste skule ut i sykkelveka  i Øygarden var Toftøy skule , som fekk strålande sol og skyfri himmel på fredag,  då elevar frå 4. til 7. klasse hadde aktivitetsdag på sykkel.  Turgruppa var klar for tur til Rong etter å ha vore gjennom dei ulike stasjonane.

Turgruppe
Vaske – og sjekkstasjon

På Toftøy var programmet mellom anna vask – og sjekkstasjon, spurtløype, bakketempo og hinderløype samt langtur. Elevane  har sett høgdepunkter innan sykkelidrett og hatt sykkelprøve med forskjellige spørsmål.
Adrian og Jonas var ivrige med å få reingjort syklane sine, medan tremenningane Emilie og Jessica koste seg i sola mellom alle aktivitetane.

Emilie og Jessica er bestevenner

Veninnene Julie, Victoria og Sarah Emilie som stod i kø i den vesle hinderløypa, gledde seg til turen til på Rong  seinare på dagen. Kanskje vanka det ein is i fineværet?

Julie, Victoria og Sarah Emilie

Lærar Turid M. Tautra fortalde om strålande nøgde elevar som gav uttrykk for stor glede og trivsel. Spesielt dei som er urolige og kjedar seg i timane, tykte det var ekstra kjekt med slike aktivitetsdagar.  Erfaringa er at mange elevar blømer og utviklar seg vidare gjennom kreative aktivitetar  som set litt andre krav enn berre den teoretiske evna. Så på Toftøy var det berre blide og glade elevar å møte i dag!

Stor hinderløype
Lærar Turid M Tautra
Lita hinderløype
Grundig vask av Adrian og Jonas