Vi inviterer til fest!

Ordførarane i Sund, Fjell og Øygarden ser med stor forventning fram til at Sotra og Øygarden vert ein del av den store sykkelfesten.

Dei tre ordførarane i regionen, Kari-Anne Landro (ordførar i Sund), Marianne Sandahl Bjorøy (ordførar i Fjell) og Børge Haugetun (ordførar i Øygarden), ønskjer deg velkomen til sykkelfest.

I to år har særleg Øygarden og Fjell arbeidd med å planleggja for at verdas beste syklistar kjem til regionen vår. Ritta dei to siste dagane i Sykkel-VM startar på Rong i Øygarden før ferda går vidare gjennom Fjell og målgang i Bergen. Fellesrittet for juniorane startar på Rong laurdag klokka 09.30, medan fellesrittet for menn senior har starttid klokka 10.05 på sundag.

– Askøy og Bergen har begge levert ein skikkelig folkefest, eg er sikker på at også innbyggjarane i Sund, Fjell og Øygarden finn vegen fram til løypetraséen og arrangementssonene for å skapa ei stemning og ein folkefest vi vil hugsa lenge, seier ordførar i Øygarden, Børge Haugetun.

Trygg på at det vert godt og tenleg vér

Det er ikkje fritt for at ordføraren denne veka titt og ofte har kasta blikket på yr.no. Det er ingen tvil om at godt vér skapar ei ekstra flott ramme for eit utearrangement som dette.

– Utsiktene er gode. Alt no vågar eg å seia at me får godt og tenleg vér laurdag og sundag, seier ein optimistisk Børge Haugetun.

Fjell-ordførar Marianne Sandahl Bjorøy er også optimistisk. Kommunane har førebudd seg godt på denne storhendinga der minst 300 millionar TV-sjåarar skal få sjå noko av det beste av norsk natur og eit entusiastisk publikum.

– Vi inviterer til fest på laurdag og sundag. Sjølv om du til vanleg ikkje er spesielt interessert i sykkelsport, nytt sjansen til å få med denne historiske hendinga! Vi skal ikkje møta opp berre for å gje regionen god reklame, men rett og slett fordi det er ei stor oppleving å få heia fram verdas beste syklistar, seier Marianne Sandahl Bjorøy.

Heis flagget!

Det er ikkje kvar dag at det er verdsmeisterskap i regionen vår. Difor har Fjell-ordføraren ei klar oppfordring.

– La oss heisa flagget og ta flagg med oss når vi heiar ryttarane fram på laurdag og sundag, seier Sandahl Bjorøy.

Sjølv om ikkje løypetraséen går gjennom Sund, er nabokommunen i sør ein del av regionen og sykkelfesten.

– Eg oppmodar også sundsokningane til å ta del i dette. Det er lagt til rette for at folk kan koma seg fram til arrangementssonene og løypetraséen med buss. Det vert ikkje nokon sykkelfest utan folk. Vi inviterer deg til å vera med på sykkelfesten, seier Kari-Anne Landro.

Alle ordførarane oppmodar folk til å reisa kollektivt. Det er sett opp ekstra bussruter til og frå fansonene. På sundag går det også båtrute t/r Ågotnes-Bergen.

– Har du høve til det, la gjerne bilen stå heime, seier dei.

Hugs at hovudvegen mellom Rong og Sotrabrua er stengt frå klokka 08.45 på laurdag og frå klokka 09.15 på sundag (inntil tre timar).

Les om at Øygarden og Fjell er klar efor sykkelfest.

Her er informasjon om ekstra buss- og båtruter.

Her kan du lesa om endra trafikkmønster.

Tekst: Vigleik Brekke
Foto: Ingunn Teigen